Actuele zorg en ondersteuning

Actuele zorg, ondersteuning

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
In de Wmo 2015 staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening.
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
Wet langdurige zorg (Wlz)
Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).