Diensten Lucretia Zorg

Diensten

Lucretia Zorg - Gevoel voor Zorg

Zonder een vorm van lidmaatschap kunt u een beroep doen op Lucretia Zorg voor hulp/ ondersteuning voor uw familie, buren en relaties in uw thuissituatie. Wij bieden zorg op grond van een medische indicatie tijdelijk of permanent vanaf 8 uur tot met 24 uur per dag (24uurs-zorg).

Zorg kan bestaan uit:

Huishoudelijke zorg
Verschillende redenen kunnen de oorzaak zijn dat u niet meer of onvoldoende, in staat bent uw eigen huishouden te doen. Hulp en ondersteuning zijn dan welkom.
Nachtzorg
Niet alleen overdag maar ook 's nachts staan onze medewerkers voor u klaar. Zo kan het zijn dat u zich als alleenstaande oudere overdag prima kunt redden maar vormen de nachten een probleem voor u. Dan is het fijn als er iemand aanwezig is die u kunt helpen.
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg aan stervenden in de laatste fase van hun leven. De zorg richt zich niet op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de zorgvrager en naar de naasten.

In de palliatieve zorg wordt de zorgvrager ondersteund om zo waardig mogelijk te sterven. De naasten worden ondersteund in de omgang met de zorgvrager en bij de rouwverwerking na het overlijden.
Terminale zorg
Het doel is niet om het resterende leven meer uren te geven maar de resterende uren meer leven. Want in de laatste fase van uw leven gaat het niet om de duur van de levenskwaliteit maar om de kwaliteit van de levensduur. U regelt met één telefoontje aan Lucretia Zorg de zorg voor een ernstige zieke familie of kennis waarbij geen herstel meer mogelijk is. Zij willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving blijven om samen met hun dierbaren hun laatste levensfase af te sluiten.
Verpleging of verzorging
Verpleging is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen handelingen. Natuurlijk kan verpleging ook gecombineerd worden met persoonlijke verzorging. Immers heel vaak hangen deze twee functies samen.

Voorbeeld: het toedienen van medicijnen behoort tot de functie persoonlijke verzorging, terwijl het klaarzetten van de medicijnen bij de functie verpleging hoort. U hebt daarvoor betrouwbare professioneel zorgverleners nodig met kennis, inzicht en ervaring.

Wij kunnen bijna alle verpleeg – technische handelingen bij u thuis verrichten zoals: wondverzorging, helpen bij het toedienen van medicijnen, klaarzetten van week medicatie, het gebruik van morfinepompen en het verwisselen van sondes.
Volledige verpleging of verzorging
Dit houdt in dat er een professioneel opgeleide zorgverlener gedurende 24 uur per dag bij u in huis is. Hier hebt u betrouwbare zorgverleners voor nodig met kennis, inzicht en ervaring. Zij verrichten de werkzaamheden binnen hun beroeps verantwoordelijkheid en hun beroeps bevoegdheden passend binnen de richtlijnen van de beroepscode.